تبلیغات اینترنتیclose
دوبیتی های علی قیصری -3
پیچک ( علی قیصری )
شعر و ادب پارسی

 

اي طعم لبت هم چو انار شب پاييز

 مستم بنما لحظه اي از ساغر لبريزنوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


با نازِ تو ای دل، دل من از تپش افتاد
نیروی غزلگویی من از کشش افتاد

بگشا ز همین لحظه چو گل بند قبا را
بادی ز بهار آمد و دوش از وزش افتاد

 


علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 68

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


ﺑﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﻋﺎﺷﻖِِ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﯼِ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﮕﺸﺎ ﺑﻐﻞ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﻍِ ﻏﺰﻟﮕﻮﯼ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

 

 

 

علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 96

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


به عمری ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭِ ﺁﺳﺘﺎﻧﺖ
ﻏﺰﻝ ﻧﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﮑﺎﻧﺖ

ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺍﻣﯿﺪﯼ
ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺖ

 


علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 87

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑـﻢ ﺁﻣﺪﯼ ﺩﻭﺵ ﻭ ﭘﺮﯾﺪﻭﺵ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻡ خوش ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺵ

ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﯽ
ﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﺷﺪ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ

 


علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 85

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


ﭼﻮ ﺩﺭ ﺯﻟﻒِ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﮐﺮﺩﯼ
ﺗﻤﺎﻡِ ﻟﺤﻈـــﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺴﺖ ﮐﺮﺩﯼ

ﮔﺮﻭﻩِ ﺑﯿﺪﻻﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧـــــــــﮕﺎﻫﯽ
ﺩﭼﺎﺭِ ﮐـــــﻮﭼﻪ ﯼِ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺮﺩﯼ

 


علی قیصری

 

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 66

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


تو را می بویم از سر تا به دامن
ز رویت شد چراغ خانه روشن

چه خوش باشد سرِ شب تا سحرگه
من از تو بوسه ها گیرم تو از من

 


علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 86

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 نبرد از من دلـــم یک لحظه دستور
بگردیده چو صـــخره سخت و مغرور

ولیکن روز و شب ای گل به عشقت
مـــــــــداوم می تپد چون تار و تنبور

 

 

علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 96

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


خداوندی که جان را اختراع کرد
پس از باران جهان را اختراع کرد

نگاهش بر خم ابــــــرویت افتاد
همان لحظه کمان را اختراع کرد

 

 

علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 219

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

ﺯ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﻮﺯﻡ
ﻧﻤﯽ ﺁﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺣـــــﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﻡ

ههﺑﻔﺮﻣﺎ ﺍﯼ ﻋـــﺰﯾﺰِ ﺟﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﯽ
ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﺭ ﺩﻭ ﭼـﺸﻤﻢ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﺯﻡ

 

 

علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 191

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

نمی دانم که بیدارم و با ﺧﻮﺍﺏ
ﺑﺪﺍﺩﯼ ﻫﺪﯾﻪ ﺍﻡ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺟﻮﺭﺍﺏ

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ
ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺁﺩﺍﺏ

 

 

علی قیصری

 

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 80

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


ﺭﻫـــﺎ ﮐـﻦ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺗﻨﮕﺖ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ
ﺑﺰﻥ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﯼ، ﺑﺸﮑﻦ ﻗﻔﺲ ﺭﺍ

ﺑــﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﺣــﻖ ﯾﺎﺭ ﺗﻮ ﮔــﺮﺩﺩ
ﺻــﺪﺍ ﺯﻥ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻓــــﺮﯾﺎﺩﺭﺱ ﺭﺍ

 

 

علی قیصری

 

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 86

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


ﭼﻮ ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺍﺳﯿﺮﻡ
ﺧــــــﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺑﻤﯿﺮﻡ

ﺭﻭﺩ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭘـــــﺮﯾﺪﻥ
ﺯ ﻟﺒـــﻬﺎﯾﺖ ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﮔﯿﺮﻡ

 

 

علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 96

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


ﺩﻣــــﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺁﻭﺍﺯﺕ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ
ﺩﻟﻢ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺷﻮﺭ

ﺑــــﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺯﺁ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ
ﺍﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﭼﻮ ﻣـــﺄﻣﻮﺭ

 

 

علی قیصری

 

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 94

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


عشق بی دل شدن و خانه خرابی دارد
ﻏـﺼّﻪ ﻭ ﺁﻩ ﻭ ﻏــﻢ ﻭ ﺩﺭﺩِ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ

ﮔﺮﭼﻪ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺷﺪﻡ ﺩﺭ ﺩﻝِ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ
ﺁﻧــﮑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺸﻢ ﭼـﺎﺩﺭِ ﺁﺑــﯽ ﺩﺍﺭﺩ

 

 

علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 93

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 28 آبان 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

ﮐﺎﺭ ﺩﺳﺘﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﯾﮕـﺮ ﺩﻟــﺮﺑﺎﺋﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ
ﺳﺒـــﮏ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﺩﺍﯼ ﺳﯿﻨﻤـﺎﺋﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ

ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺪ ﺗﮑﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
شیکی ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺟﯿﻦ ﻭ کدﺧﺪﺍﺋﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ

 

 

علی قیصری

برچسب ها : ,

موضوع : دوبیتی های علی قیصری -3 , | بازديد : 95

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

ابزار هدایت به بالای صفحه